ZAPISY NA WEBINAR

Tematy paneli:

NAUCZYCIELE
22.05.2021 10:45 -15:30

Wypalenie zawodowe nauczycieli i bezradność intelektualna uczniów w czasie nauczania i uczenia się online.

Dobre wsparcie dla siebie = dobre wsparcie dla ucznia. Wskazówki dla nauczycieli i wychowawców.

Alienacja wśród młodzieży.

RODZICE I UCZNIOWIE
23.05.2021 10:45 - 15:30

Psychospołeczne skutki pandemii.

Rozwijanie umiejętności społecznych w trakcie pandemii.

Temat wkrótce!

Zaburzenia odżywiania.

Szczegółowy harmonogram w przygotowaniu.